brand代理品牌

代理品牌

arotec

品牌网址:  www.arodia.com

品牌说明:

        新西兰AROTEC致力于为诊断企业提供各种免疫试剂标准品,AROTEC公司成立于1996年,目前可提供包括核抗原、嗜中性粒细胞抗原等在内的自身抗原。Arotec Diagnostics授权中国经销商-北京西美杰科技有限公司。Arotec Diagnostics|动物源性抗原|北京西美杰科技有限公司 ,国内Arotec Diagnostics中国代理。
         AROTEC非常注重产品质量,AROTEC产品所用原料经过精心挑选,所有动物组织原料均源自非疫区的新西兰国度,而人血液组分全部来自经认证的血液中心而且所有供体具有可追溯性。
Arotec Diagnostics自身免疫抗原,Arotec Diagnostics|动物源性抗原|北京西美杰科技有限公司 AROTEC的全部抗原具有以下优势:

         纯度 –AROTEC利用高分辨率的层析技术纯化自身抗原,所得抗原纯度一般>90%,通常可以达到99%以上。抗原纯度越高,利用其所开发出来的检测试剂盒的背景值就会越低。
         活性 –AROTEC的自身抗原产品具有较高的活性,在ELISA检测中仅需包被微量的自身抗原(10-100 ng/孔)可以检测自身抗体。
         特异性 – AROTEC生产过程中有非常严格的质量控制环节,产品中不含有其它自身抗原,用其开发的试剂盒不会出现假阳性。
         稳定性 –AROTEC的自身抗原稳定性好,正确保存数年抗原活性无显著降低。
         批间稳定 –每生产一个新的批次都会与内部的金标准做严格的比较测试,确保不同批次的产品性能保持一致。

        单一批次供应充足 – 单一批次产量可以达到克级,对于需求量较大的客户可以尽量供应同一批次,避免对新批次的测试工作。对于有稳定需求的客户,厂家可为其预留制定批次产品。
 Arotec Diagnostics|动物源性抗原|北京西美杰科技有限公司 

    货号              品名                                                          来源                     规格(mg)      浓度

ATA01-02        Azurocidin                                         human neutrophils             0.2               0.05-0.1

ATB01-02        BPI antigen                                        human neutrophils             0.2              0.05-0.1

ATC01-02        Cathepsin G                                       human neutrophils             0.2              0.05-0.1

ATC02-02        CENP B antigen                                 recombinant                     0.2               0.025-0.05

ATC04-02        Calprotectin                                       human neutrophils             0.2               n.a.

ATC05-10        Anti-Calprotectin IgG                          goat serum                       1                   n.a.

ATE01-02        Elastase                                            human neutrophils             0.2              0.05-0.1

ATE02-02        Eosinophil peroxidase                        human neutrophils             0.2               0.05-0.1

ATG01-10       ?2-Glycoprotein 1                              human plasma                  1                  0.2-0.4

ATG02-02       GBM antigen                                      bovine kidney                   0.2               0.1-0.2

ATH01-02        Histone antigen                                  calf thymus                      0.2              0.1-0.2

ATJ01-02        Jo-1 antigen                                       calf thymus                      0.2               0.025-0.05

ATL01-02        La (SSB) antigen                                calf thymus                      0.2              0.025-0.05

ATL02-02        Lactoferrin                                         human neutrophils             0.2              0.05-0.1

ATL03-02        Lysozyme                                          human neutrophils             0.2              0.05-0.1

ATM01-02       Myeloperoxidase (pANCA) antigen      human neutrophils             0.2               0.05-0.1

ATM02-02       Mitochondrial antigen                         bovine heart muscle          0.2               0.025-0.05

ATM03-02       MMP-9                                              human neutrophils             0.2               n.a.

ATN01-02        NGAL                                                human neutrophils             0.2              n.a.

ATN02-02        Nucleosome antigen                           calf thymus                      0.2               0.1-0.2

ATN03-10        Anti-NGAL IgG                                   goat serum                       1                 n.a.

ATP01-02        Parietal cell antigen                            porcine gastric mucosa     0.2              0.05-0.1

ATP02-02        Proteinase 3 (cANCA) antigen             human neutrophils             0.2              0.05-0.1

ATR01-02        RNP-Sm antigen                                calf thymus                      0.2              0.025-0.05

ATR02-02        Ro (SSA) antigen                               calf thymus                      0.2              0.05-0.1

ATR03-02        Ribosomal P antigen                          calf thymus                      0.2             0.025-0.05

ATR04-02        RNP 68K antigen (Sm-free)                 calf thymus                      0.2             0.025-0.05

ATR05-02        Ro52 antigen                                     recombinant                     0.2             0.025-0.05

ATR06-02        RNP A antigen (Sm-free)                    calf thymus                      0.2              0.025-0.05

ATS01-02        Scl-70 antigen                                    calf thymus                      0.2             0.025-0.05

ATS02-02        Sm antigen                                        calf thymus                      0.2             0.025-0.05Arotec Diagnostics|动物源性抗原|北京西美杰科技有限公司 

咨询电话:400-050-4006

在线客服